Liste over litteratur, der blev brugt ved arbejdet med "I ser mig ikke mere":

Generelt om wienerbørn i Danmark:

Sigurd Jacobsen: Wienerbørn i Landflygtighed: en historisk Oversigt. I Kommission hos Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1943.

 Wienerbørn på Møn:

Artikler i Møns Dagblad, Møns Folkeblad, Møns Social-Demokrat.

Resi Knudsen: Portræt af min mor. Ikke publiceret manuskript.

Resi Knudsen: Wienerbørns ophold i Danmark. Ikke publiceret manuskript.

 Fredsafslutningen efter Første Verdenskrig:

Erling Bjøl (red.): Politikens verdenshistorie, bd. 17: Den store katastrofe. Politikens Forlag, 1986.

Salmonsens Konversationsleksikon, 2. udg. Bd. 25, 1928.

 Østrig i mellemkrigstiden:

Svensk Uppslagsbok, band 32. Forlagshuset Norden AB, 1955.

Wien: Beretningen om den østrigske Arbejderklasses Februaropstand. Arbejderforlaget, 1934.

 Krigen på østfronten:

Brian Taylor: Barbarossa to Berlin. A Chronology of the Campaigns on the Eastern Front 1941 to 1945. Volume 1-2. Spellmount Publishers, 2008.

Bruce Quarrie: Encyclopaedia of the German Army in the 20th Century. Stephens, 1989.

Hans Kirchhoff, Aage Trommer og Henning Poulsen: Den 2. verdenskrig 1939-45. Gyldendal, 2004. S. 97 ff., 113 f., 125 ff., 194, 199, 261 ff., 300, 351, 588 ff., 625.

Douglas K. Huneke: The Moses of Rovno: The Stirring Story of Fritz Graebe, a German Christian Who Risked His Life to Lead Hundreds of Jews to Safety During the Holocaust. Dodds, Mead & Co,1985.

Lee Baker: The Second World War on the Eastern Front. Pearson Longman, 2009.

 Besættelsestiden i Hammel:

Arne Gammelgaard: Magt og mennesker: fra Hammel-kanten 1905-1960. AKKA, 1987.

Helbo: Hammel under besættelsen 1940-45. Helbo, 1985.

 Besættelsestiden på Møn:

Allan Huglstad: Men her skete jo intet: Møn besat og befriet 1940-1945. Allan Huglstad, 1993.

Erik Haaest: Aktion Prammen. Kertehuset. 1995.

 Mønske forhold i øvrigt:

Viggo Nielsen: Stege Haandværkerforening 1855 – 29. december – 1955. Møns Folkeblads bogtrykkeri. 1955.

 De tyske flygtninge i Danmark:

Arne Gammelgaard: Mennesker i malstrøm. Systime, 1981.

Arne Gammelgaard: Drivtømmer. Blåvandshuk Egnsmuseum, 1993.

Arne Gammelgaard: På Hitlers befaling. Museet for Varde By og Omegn, 2005.

Henrik Havrehed: De tyske flygtninge i Danmark 1945-1949, Odense Universitetsforlag, 1987.

 Hinnerups historie:

A. Grønbæk: Uddrag af: Jyske Byer og dens Mænd. Hinnerup By, 1917, s. 13-14.

Jørgen Poulsen: ”Hinnerup Elektricitetsværk” i Jubilæumsskrift 1987. 1987, s. 37.

 Todbjergs historie:

Birgit Bisgaard m.fl. (red.): Sider af Todbjergs historie. Tekst: Birgit Bisgaard m.fl.; redaktører: Forlaget Grafica, 2009.

 

Hvis du ønsker at få litteraturlisten i printbar form, klik på "Download fil".

Del siden