Tilføjelser

Havneslottet Stege

På side 43 i bogen lyder billedteksten:

"Stege Havns administrationsbygning, ”Havneslottet”, få år efter at den blev indviet i 1909. Desværre blev slottet revet ned 1961. Billedet er taget nogle år før wienerbørnenes ankomst, og skibet på billedet hed S/S Stege og var på det tidspunkt, wienerbørnene kom til landet, udskiftet med skibene S/S Codan og M/S Stege. Gammelt postkort. (Kilde: Forlaget J-bog)."

Tilføjelse: Oplysningerne om de nævnte skibe og, hvornår de var i drift stammer fra: Møns Dampskibsselskab. Af Jens Birch og Ole Gold. J-bog. 2014. S. 85.

På side 77, kapitlet "Østfronten", sidste afsnit:

"Der var flere grunde til, at de sovjetiske styrker klarede sig så dårligt ... eksempelvis de sovjetiske leverancer til Tyskland af krigsvigtige varer som et led i de to landes ikke-angrebspagt; leverancer, der blev opretholdt lige til dagen før angrebet, og som havde bidraget til ... den tyske oprustning".

Tilføjelse: Disse leverancer havde følgende omfang: 26.000 tons krom, 140.000 tons mangan og over to millioner tons olie foruden korn, bomuld og gummi. (Antony Beevor: Anden verdenskrig. 2012. S. 207). 

På side 110, tredje afsnit, lyder teksten:

"Det skal tilføjes, at da de fleste tyske feltlazaretter i august 1945 hjemsendtes, tillod SHAEF, at 15 lazaretter blev tilbage til at behandle flygtningene. Således forblev ca. 300 tyske læger og ca. 2.000 tyske sygeplejersker samt andet hospitalspersonale i Danmark."

Tilføjelse: Med disse lazaretter fulgte 80 tyske læger og 360 sygeplejersker. Inklusive de tyske læger og sygeplejersker, der kom til Danmark som en del af flygtningestrømmen, forblev ca. 300 tyske læger og ca. 2000 tyske sygeplejersker samt andet hospitalspersonale i Danmark.

På side 197, første afsnit - liste over personer, som har stillet billedmateriale til rådighed for bogen, skal tilføjes: Karl Kordovsky, ældste søn af bogens hovedperson.

Bogen "Møns Dampskibsselskab" kan købes på forlaget J-bog's hjemmeside, klik her

Del siden