Del siden

4.  maj 1945

"I dette øjeblik meddeles det ......"


Husk at sætte levende lys i vinduerne den 4. maj om aftenen til minde om (klik her) Danmarks Befrielse .


Den 4. maj 1945 ca. kl. 20:30 lyttede mange danskere til BBC's nyhedsudsendelse fra London. Alle vidste, at krigens afslutning var nær.

Udsendelsen blev indledt med fire paukeslag, tre korte og et langt, indledningen til "Skæbnesymfonien", men også morsekode for bogstavet "V"= Victory.

Derefter fulgte "Prins Jørgens March", der  blev den musikalske overskrift på denne særlige aften og på Befrielsen.

Man hørte den danske nyhedsoplæser Johannes G. Sørensen fortælle om de sidste dage af krigens gang; om Nordtysklands snarlige sammenbrud; om at vest- og østallierede styrker havde kontakt med hinanden, at engelske styrker nu stod syd for den danske grænse, og at Hitlers efterfølger som rigspræsident, storadmiral Dönitz havde forhandlet med repræsentanter for de tyske myndigheder i Danmark og Norge om den fremtidige kurs; om ubekræftede rygter om landsætninger, om kampe mellem tyske soldater i Storkøbenhavn foran de tyske kaserner; om tyske soldater i indbyrdes kamp med hinanden.

Den fjerne stemme fra England hørtes på baggrund af den syngende lyd fra tyske støjsendere.

Derefter kom en meget lang pause i oplæsningen, hvor mange måske holdt vejret. Nogle af de mennesker, som kunne huske den aften, påstod senere, at de vidste, at nu kom det. Det gjorde de næppe.

Men det gjorde det, da Johannes G. Sørensen kl. 20:36 vendte tilbage til mikrofonen med den meddelelse og den sætning, der blev et ekko fra denne forårsaften i Danmarkshistorien, "I dette øjebiik meddeles det..." sagde han:

”I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig.

Efter nok en lille pause:

Her er London. Vi gentager: Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig.”


Sådan lød det: (vil du lytte til andre ekkoer fra dengang, klik her: Ekkoer fra dengang )